Website Banner
  
  การค้นหาขั้นสูง
 
กรรไกรกับวิธีบำรุงรักษา

กรรไกรส่วนมากจะทำด้วยเหล็กกล้า หรือเหล็กหล่อ กรรไกรที่มีราคาแพง เพราะใช้วัสดุที่ดี มีความคมทนทาน ควรเก็บในที่แห้ง เย็บถุงผ้าเก็บกรรไกรไว้ และมีวิธีบำรุงรักษาดังนี้ เมื่อซื้อกรรไกรตัดผ้าเล่มใหม่มา อย่าเพิ่งใช้ เพราะกรรไกรใหม่มักจะทานำมันป้องกันสนิมไว้อาจเปื้อนติดผ้าของคุณได้ต้องหาเศษผ้ามาตัดหลาย ๆ ครั้งก่อน จึงนำกรรไกรไปใช้ตัดผ้าที่ต้องการ เมื่อกรรไกรตัดผ้าเริ่มทื่อให้แช่กรรไกรในนำมันเบนซิน 1 ส่วน ผสมนำมันพืช 2 ส่วน แช่ทิ้งไว้ 1 คืน กรรไกรจะคมขึ้นถ้าไม่มีนำมัน ลองขับกรรไกรกับปากขวดหลาย ๆ ครั้ง โดยเฉพาะส่วนปลาย จะช่วยให้กรรไกรคมขึ้น เหมือนเพิ่งลับมาใหม่ ๆ หรือจะนำกรรไกรนั้นตัดกระดาษทรายอย่างละเอียดให้เป็นชิ้นๆก็ได้ เพราะความหยาบคมของกระดาษทรายจะช่วยให้กรรไกรคมขึ้น หลังจากใช้กรรไกรแล้ว ทาให้ทั่วด้วยนำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้ขึ้นสนิม ถ้าน็อตกรรไกรหลวมบ่อย ๆ ใช้ไขควงอันเล็กไขเกลียวให้แน่น กรรไกรฝืด ให้ใช้นำมันจักรหยอดเล็กน้อยที่นอต กรรไกรจะหายฝืด กรรไกรตัดผ้าควรใช้สำหรับตัดผ้าเพียงอย่างเดียว อย่าใช้ตัดผมหรือตัดกระดาษ เพราะจะทำให้กรรไกรเสียความคมไป


กรรไกรกับวิธีบำรุงรักษา . 2545 . เข้าถึงได้จาก www.thai.net/cled_online/

Current Pageid = 32